Hvorfor behandler verden koronaviruset mer alvorlig enn andre epidemier?


Svar 1:

Du har kanskje utilsiktet svart på ditt eget spørsmål når du stiller det. Du spurte hvorfor VERDEN behandler det annerledes. En epidemi er ikke et verdensspørsmål. Når det blir et verdensspørsmål, klassifiseres det deretter som en pandemi. Kanskje denne artikkelen vil gjøre ting tydeligere for deg.

Pandemic vs. Epidemic | Rochester regional helse