Når kan vi si at personen smittet med coronavirus er i det kritiske stadiet?


Svar 1:

Kritisk tilstand er ekstrem. Og det er ingen eneste definisjon. Det er opp til legen å bestemme dette. Men for dette viruset, vil jeg vurdere at noen er i kritisk tilstand når den virale lungebetennelsen denne sykdommen fører til en oksygenmetning i blodet under 70%, selv når du er i en respirator og laboratorieverdiene viser en cytokin storm og høye nivåer av CO2 i blodet og endret pH.