Er det som til slutt dreper noen med coronavirus det samme for alle som har blitt smittet?


Svar 1:

Lungebetennelse og sepsis

den kinesiske CDC ga ut en rapport som slo ned fremdriften og klinisk manifestasjon av sykdommen. NIH oppsummerte funnene sine. Alle disse menneskene søkte medisinsk hjelp så vidt jeg kan si. Så folk som ganske enkelt ikke viste symptomer eller hadde veldig milde symptomer, er ikke inkludert.

  • 81% av kjente tilfeller produserte øvre luftveisinfeksjoner (Ikke-lungebetennelse) eller mild lungebetennelse.
  • 14% av tilfellene produserte alvorlig luftveissykdom med pustevansker og lav oksygenmetning i blodet. De trengte mekanisk hjelp og høye nivåer av medisinsk inngrep.
  • 5% døde av respirasjonssvikt, septisk sjokk og / eller dysfunksjon eller svikt i flere systemer.

En større befolkning på 72314 tilfeller som inkluderte personer som testet positive.

62% ble bekreftet ved testing.

Samlet dødelighet var 2,3%. Av de som døde:

  • 15% var over 80 år gamle
  • 8% var mellom 70 og 79 år gamle
  • 49% hadde andre tilstander som hjertesykdom, diabetes, KOLS og kreft.