Kan folk bli smittet med coronavirus mer enn en gang, eller utvikler de immunitet?


Svar 1:

Det er mistenkt at muligheten for reinfeksjon er mulig, men ubekreftet og ansett som usannsynlig for den samme belastningen av SARS-CoV-2. Tilbakefall, ikke nødvendigvis reinfeksjon, antas å være tilfelle. Åndedrettsvirus, som SARS og MERS, for eksempel pådrar seg kortvarig immunitet etter utvinning, og antistoffer fra utvinnede COVID-19 pasienter er blitt påvist og i noen tilfeller høstet. Det er også minst to stammer av viruset (L- og S-stammer) som vi vet om, slik at en pasient kan komme seg fra en stamme og få en annen belastning, slik at deres gjenplage virker som en reinfeksjon. Det er også stor mulighet for at testing er mangelfull / inkonsekvent, og det er rikelig med bevis på dette, som kan føre til at tester gir falske negativer og falske positiver, som ødelegger enhver følelse av eksperimentell kontroll. Når det er sagt, antistoff er ikke alltid nødvendig for immunitet (f.eks. Vesikulær stomatittvirus). Det vi vet på dette tidspunktet, er at vi ikke vet mye, på dette tidspunktet.