Kan en infeksjon med coronavirus overføre viruset før og i løpet av inkubasjonsperioden?


Svar 1:

Inkubasjonsperioden kan informere om flere viktige folkehelseaktiviteter for smittsomme sykdommer, inkludert aktiv overvåking, overvåking, kontroll og modellering. Aktiv overvåking krever at potensielt utsatte personer kontakter lokale helsemyndigheter for å rapportere sin helsetilstand hver dag.

Forstå lengden på aktiv overvåking som er nødvendig for å begrense risikoen for manglende SARS-CoV-2-infeksjoner

er nødvendig for at helseavdelingene effektivt kan bruke begrensede ressurser. I denne artikkelen gir vi estimater av inkubasjonsperioden for COVID-19 og antall symptomatiske infeksjoner som er savnet under forskjellige aktive overvåkingsscenarier.

Inkubasjonsperioden for COVID-19 fra offentlig rapporterte bekreftede tilfeller